هنرستان راه روشن

سند تحول بنیادین مدارس هوشمند
معرفی رشته معماری داخلی
معرفی رشته فتوگرافیک
معرفی رشته انیمیشن
معرفی رشته حسابداری

هنرستان دخترانه فنی و حرفه ای راه روشن

ما براین باوریم که پیشرفت و استقلال یک کشور به پیشرفت صنعت بستگی دارد و هنرجویان یکی از نقش آفرینان و تاثیرگزاران صنعت محسوب می شوند و استقلال کشور را رقم می زنند.برای به چالش کشیدن وضع موجود ، هنرستان فنی حرفه ای راه روشن را تاسیس کردیم. به علت نو پا بودن و محدود بودن رشته های معماری داخلی وانیمیشن و فوتوگرافیک در هنرستان های دیگر  این رشته ها و رشته حسابداری در هنرستان راه روشن ارائه میشود. این امر موجب تسهیل دستیابی هنر آموزان و آرامش خاطر اولیاء برای تحصیل فرزندانشان و موفقیت آنها در رشته های فوق می باشد. 

ادامه ...
هنرستان دخترانه فنی و حرفه ای راه روشن

اخبار

مقالات

وقتی صحبت از بهترین هنرستان تهران می شود بی شک منظور یک تفاوت ساده نیست بلکه صحبت از تفاوت در نگرش ، نوع آموزش و... می باشد. در مقاله قبلی به...

بیشتر