میلاد امام حسن مجتبی(ع)

هنرستان راه روشن میلاد با سعادت امام حسن مجتبی (ع) را تبریک عرض می نماید.