هنرستان دخترانه فنی و حرفه ای راه روشن

ما براین باوریم که پیشرفت و استقلال یک کشور به پیشرفت صنعت بستگی دارد و هنرجویان یکی از نقش آفرینان و تاثیرگزاران صنعت محسوب می شوند و استقلال کشور را رقم می زنند.برای به چالش کشیدن وضع موجود ، هنرستان فنی حرفه ای راه روشن را تاسیس کردیم. به علت نو پا بودن و محدود بودن رشته های معماری داخلی وانیمیشن و فوتوگرافیک در هنرستان های دیگر  این رشته ها و رشته حسابداری در هنرستان راه روشن ارائه میشود. این امر موجب تسهیل دستیابی هنر آموزان و آرامش خاطر اولیاء برای تحصیل فرزندانشان و موفقیت آنها در رشته های فوق می باشد.