برگزاری روز انیمیشن

جشن روز انیمیشن شنبه 12 آبان ماه در هنرستان راه روشن برگزار خواهد شد.