بازگشایی مهرماه در هنرستان راه روشن

بازگشایی با حضورهنرجویان با رعایت کلیه پرتوکل های بهداشتی

گزارش تصویری