برگزاری اولین جلسه شورای دبیران- 20 شهریور 1400

اولین جلسه سال تحصیلی 1401-1400 شورای دبیران امروز 20 شهریور ماه با حضور همکاران گرامی همزمان به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد.