برگزاری کلاس های تابستانی جهت هنرجویان راه روشنی در شهریورماه

کلاس های تابستانی به خاطر شرایط جامعه و حفظ سلامت هنرجویان عزیز به صورت مجازی برگزار شد.