برگزاری جلسه ی مشترک بین مدیر رشته فتوگرافیک و هنرجویان فتوگرافیک

با سلام و احترام، هنرجویان گرامی

با توجه به شرایط کنونی جامعه  و در راستای هر چه بهتر آموزش روز دوشنبه مورخ 1400/4/28 رأس ساعت  ۱۱:۱۵  در اسکای روم با حضور مدیر گروه فتوگرافیک جلسه تخصصی بر گزار می گردد.

حضور کلیة هنرجویان در جلسه الزامی است.

با آرزوی موفقیت برای تک تک شما عزیزان