کارگاه حسابداری

هنرستان فنی حرفه ای راه روشن برگزار می کند کارگاه حسابداری در LIVE اینستگرام . زمان چهارشنبه 19 خرداد ساعت 20

با حضور جناب آقای موسوی یکی از برترین دبیران کنکور