گزارش کارگاه معرفی مشاغل با حضور استاد فرزام رنجبر

معرفی رشته های سینما و کارگردانی و معرفی استاد

گزارش جلسه LIVE اینستگرامی کارگردان جوان و خلاق جناب آقای فرزام رنجبر