دسته ها :
ورزش فنی حرفه ای

ورزش فنی حرفه ای

وزش فنی و حرفه ای در کشورهای مختلف اشکال متفاوتی دارد. این تفاوت در عرصه های مختلف مثل ساختار، مدیریت، طول دوره، محتوا، رشته ها، سن ورود و فارغ التحصیلی، نسبت دروس عملی از کل دروس، میزان حضور دانش آموزان در مراکز تولیدی و خدماتی به عنوان کارآموز، چگونگی ورود(پذیرش) وادامه ی تحصیل، سهم و نقش دولت و موسسات غیر دولتی و...نمایان می شود و اشکال متفاوتی از این نوع آموزش را بوجود آورده است.


بیشتر...

نقش آموزش های فنی حرفه ای در اقتصاد کشور و توسعه کسب و کار

نقش آموزش های فنی حرفه ای در اقتصاد کشور و توسعه کسب و کار

يكي از عوامل و پارامترهاي عمده رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي هر جامعه، تربيت نيروي انساني كارامد مي باشد و آموز شهاي فني و حرفه اي نيز يكي از راهكارهاي تربيت كننده نيروي انساني متخصص است.
برای این منظور، مبحث آموزش که در این مقاله نسبت به آموزش مهارت، آموزشهای فنی و حرفه ای و آموزش کسب و کار و نقاط ضعف و قوت این امور را مورد بررسی قرار می دهیم و با ارائه ی راهکارها و پیشنهادها به سمت توسعه ی اقتصادی کشور با توجه به نیازهای جامعه در کسب و کار؛ باشد که راهنمای رشد اقتصادی قرار گیرد.


بیشتر...ارتباط خلاقیت و مطالعه

ارتباط خلاقیت و مطالعه

خواندن کتاب و داستان های مختلف باعث شکل گیری ارزش های گوناگونی در ذهن کودک می شود.حساسیت او را رشد می دهد.احترام به دیگران را در اوبر می انگیزد. در اثر مطالعه , سوالاتی برایش مطرح می شود و  می تواند مسائل مختلف را با هم مقایسه کند و مجموع این نکات باعث می شود او فردی خلاق بار بیاید


بیشتر...

مهارت دوم=مهارت توانایی همدلی

مهارت دوم=مهارت توانایی همدلی

توانایی همدلی یعنی قابلیت شناخت احساسات دیگران؛ توانایی همدلی یعنی اینکهفرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد ، درک کند. همدلی به فرد کمک می کند تا انسان های دیگر وقتی که با ما متفاوت هستند را بپذیریم و به آن ها احترام بگذاریم.


بیشتر...